Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi klub kolarski oraz drużynę futsalową. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za wszelkie formy wsparcia ze strony osób fizycznych i prawnych. Wspomożenie pieniężne na cele statutowe przeznaczamy na pokrycie opłat startowych, stroje sportowe oraz ubezpieczenie zawodników.

Wsparcie można zrealizować na dwa sposoby:

  1. 1)poprzez darowiznę (bez umowy lub umową zobowiązującą darczyńcę);
  2. 2)poprzez sponsoring (umową zobowiązującą obie strony).
  3. 3)poprzez przekazanie 1,5% podatku.

W tym drugim przypadku najczęściej zobowiązaniem z naszej strony są usługi reklamowe - prezentacje logotypów, działania w social media, udział w imprezach wskazanych przez sponsora. W obu przypadkach możliwe jest też wybranie konkretnego celu wsparcia - poprzez obciążenie obdarowanego poleceniem lub odpowiedni zapis w umowie sponsorskiej.

Naszym założeniem od początku jest jasnośćprzejrzystość prowadzenia działalności. Wszystkie przychody i koszty Stowarzyszenia można sprawdzić w naszych sprawozdaniach, dostępnych w odpowiedniej zakładce.

przekaż swój 1%  |   KRS:0000621923