AA+A++

Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za dany rok:

2017 sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe
2016 sprawozdanie merytoryczne
sprawozdanie finansowe